privacy persoonlijke gegevens - Jan Bettgens: Relatie- en Gestalttherapie Den Bosch

Ga naar de inhoud


Jouw privacy
Voor een goed verloop van een begeleidingstraject is het noodzakelijk er een dossier aanlegd en bijhouden wordt. Dit is wettelijke verplicht door de WGBO. Een dossier bevat aantekeningen over welzijn, gezondheid en verloop van de begeleiding.

Als cliƫnt heb je recht op inzage en afschrift van de gegevens in je dossier. Dit recht heb je echter niet als de persoonlijke levenssfeer van een ander daarmee wordt geschonden.

De gegevens in je dossier blijven, zoals wettelijke verplicht, 15 jaar bewaard. Als je het prettig vindt dat na het afsluiten van de begeleiding je dossier vernietigd wordt, dan is dat uiteraard mogelijk.
  
Ik zal mijn uiterste best doen om de privacy van iedereen die mij in begeleiding is te waarborgen. Dit betekent onder meer ik als therapeut:
  • zorgvuldig om zal gaan met persoonlijke en medische gegevens,
  • er voor zorg dat niemand anders toegang heeft tot deze gegevens.
  
De gegevens uit een dossier kunnen ook voor andere doelen worden:
  • Om andere zorgverleners te informeren. Dat kan bijvoorbeeld als de begeleiding is afgerond of bij een verwijzing naar een andere zorgverlener. Dit gebeurt alleen na schriftelijke toestemming.
  • Met schriftelijke toestemming voor gebruik bij waarneming tijdens mijn afwezigheid.
  • Voor geanonimiseerd gebruik tijdens intercollegiale toetsing.

Een deel van de gegevens uit het dossier wordt gebruikt voor de administratie zodat er een factuur opgesteld kan worden. Bij wanbetaling wordt de factuur in behandeling gegeven van een incassobureau.
 
Als ik om andere redenen gebruik wil maken van persoonlijke gegevens, dan zal mijn cliƫnten eerst informeren en om schriftelijke toestemming vragen.
 
Privacy op de factuur
Op een factuur staan de gegevens die voor de zorgverzekeraar, opdrachtgever of voor je boekhouding noodzakelijk zijn. Zo wordt het mogelijk dat de  factuur gedeclareerd kan worden bij de  zorgverzekeraar, opdrachtgever of verwerkt kan worden in de boekhouding.

De volgende gegevens staan op de factuur:
  • (bedrijfs)naam, adres, woonplaats en geboortedatum
  • de data van de consulten
  • een korte omschrijving van de begeleiding
  • de kosten van de consulten en eventueel BTW
  
Geheimhouding
Ik heb een geheimhoudplicht. Dus zal ik nooit gegevens aan anderen verstrekken, tenzij ik daarvoor schriftelijke toestemming heb gekregen of indien er sprake is van een conflict van plichten.Jouw persoonlijke
gegevens zijn
bij mij in
veilige handen.
Terug naar de inhoud